Disclaimer

Zakelijk.1001paginas.nl, hierna te noemen 1001paginas.nl, verleent u hierbij toegang tot Zakelijk.1001paginas.nl en publiceert hier ter informatie hyperlinks, teksten, afbeeldingen en andere materialen.

1001paginas.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Zakelijk.1001paginas.nl en op andere subdomeinen van 1001paginas.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van 1001paginas.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

1001paginas.nl spant zich in om de inhoud van Zakelijk.1001paginas.nl en op andere subdomeinen van 1001paginas.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Zakelijk.1001paginas.nl en op andere subdomeinen van 1001paginas.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 1001paginas.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Zakelijk.1001paginas.nl en op andere subdomeinen van 1001paginas.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Zakelijk.1001paginas.nl en op andere subdomeinen van 1001paginas.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 1001paginas.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 1001paginas.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 1001paginas.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.